Salvestroly proti rakovině

Úvod

V rozvinutých zemích stoupá počet osob postižených onkologickým onemocněním. Výskyt těchto onemocnění je ovlivněn celou řadou faktorů, nicméně přibližně třetina případů onemocnění je spojena s výživou.

Potraviny pocházející ze zemědělské produkce a potravinářské velkovýroby obsahují méně živin potřebných k uchování dobrého zdravotního stavu, než tomu bylo v minulosti, kdy se na výrobě potravin nepodílely neuvážené zásahy člověka do přírody a chemický průmysl. Tato skutečnost se odráží na výskytu civilizačních chorob včetně rakoviny.

Přelomové objevy britských vědců osvětlily spojitost mezi konkrétními složkami stravy a schopností lidského těla rakovině úspěšně čelit – preventivně i v léčbě.

Fytoalexiny a salvestroly

Fytoalexiny tvoří obranný mechanismus rostlin vůči patogenním činitelům – od houbových, bakteriálních a virových chorob po hmyzí škůdce. Tyto látky s nejrůznější chemickou strukturou byly vždy přirozeně obsaženy i v lidské stravě rostlinného původu. Jejich účinky na normální fungování procesů v lidském těle jsou nezastupitelné.

Některé fytoalexiny ale plní v těle zcela specifickou úlohu – chrání před rakovinou, a to v každé fázi jejího vzniku a rozvoje. Tyto konkrétní fytoalexiny dostaly název salvestroly.

Antigen CYP1B1

Jedním ze zásadních objevů britských vědců je objev enzymu CYP1B1, který se vyskytuje pouze v nádorových buňkách. Přítomnost enzymu byla prokázána v předrakovinných i rakovinných buňkách a metastázách nádorů mozku, prsu, prostaty, plic, varlat, jater, ledvin, močového měchýře, střeva a konečníku, jícnu, lymfatických uzlin, vaječníků, dělohy, kůže, žaludku a pojivových tkání. Tento enzym transformuje salvestroly na látky, které vyvolávají odumření nádorových buněk.

Zdravé buňky na konci buněčného cyklu přirozeným způsobem odumírají a jsou nahrazeny svými kopiemi. Nádorové buňky naopak ztratily schopnost odumírat, pouze se množí. Metabolity salvestrolů díky enzymu CYP 1B1 vracejí nádorovým buňkám schopnost odumřít.

Studie s resveratrolem

Resveratrol je fytoalexnin stejně jako salvestrol, jehož pozitivní účinky na lidské zdraví včetně protinádorových byly popsány v řadě studií. Vyskytuje se jen asi ve 20 rostlinách, ve vysoké míře například v hroznech vinné révy i v červeném víně. Ve styku s enzymem CYP1B1 se transformuje na piceatannol, který vyvolá smrt nádorových buněk. Nejnovější výzkum ale ukázal, že protinádorový účinek resveratrolu má své limity a že existuje řada dalších rostlinných látek se silnějším a cílenějším účinkem.

Salvestroly v doplňku stravy

Četné analýzy mnoha druhů zeleniny a ovoce prodávaných v supermarketech ukázaly, že tyto produkty salvestroly prakticky vůbec neobsahují v důsledku jejich pěstování s použitím mnoha druhů agrochemikálií. Salvestroly jsou obsaženy pouze v organicky pěstovaných rostlinách. Z tohoto zdroje však nemohou vůbec pokrýt potřebu velkého počtu osob a pouze sezónně potřebu vlastníků zahrad či sadů. Proto byla založena společnost Nature´s Defence Ltd., jejímž posláním je výroba přípravků s koncentrovanými salvestroly ve standardizované farmaceutické kvalitě. V prevenci i léčbě rakoviny je nutné užívat kombinace řady druhů salvestrolů, protože každá z těchto látek je transportována tkáněmi svou vlastní cestou a ne každá má schopnost proniknout do cílové tkáně.

Od laboratoře k přírodě

Hlavní osobou britského výzkumného týmu je profesor klinické biochemie Gerry Potter. Ten vyvinul 25 nových protinádorových léčivých látek, z nichž první již přišly na světový trh. Některé z těchto uměle vytvořených látek mají chemickou strukturu velmi podobnou přírodním salvestrolům, což prof. Pottera přivedlo k výzkumu autentických salvestrolů z přírody a jejich užívání při léčbě rakoviny. Sám prof. Potter je autorem názvu salvestrol.

Druhou nejvýznamnější osobou týmu je prof. Dan Burke, světově proslulý enzymolog, který enzym CYP 1B1 a jeho vlastnosti v letech 1991 – 92 objevil a zásadním způsobem tím přispěl k novému pojetí onkologické léčby.

Interessante Berichte über Entwicklungen, seminars und Neuigkeiten